Aktuální program Skype meetingů skupiny Zvláštní spojení CS

Pondělí         20:00 hod.     Čtení z knihy - Modrá kniha (otevřený míting) Úterý             20:00 hod.     Čtení z knihy - Žít střízlivě (otevřený...

Aktuální zápis z pracovního meetingu

  Pracovní mítink skype skupiny AA „Zvláštní spojení“ konaný dne 12.1.2022   BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probíhá pravidelně jako setkání členů ohledně služebních záležitostí a slouží k pravidelné informovanosti všech členů. Může se zůčastnit kdokoli mající zájem o dění v...

Formát meetingu

Formát AA Skype SK 072020.docx Format Skype meetingu CZ 072020.docx      

12 krokov

  Dvanásť krokov AA je súbor všeobecne prijatých duchovných zásad, ktoré keď si osvojíme ako svoj životný štýl, môžu človeka zbaviť návyku konzumovať alkohol a tiež pomôžu trpiacemu na...

12 tradíc

Dvanáct tradic AA se týká života samotného společenství AA. Jde o prostředky, jejichž pomocí AA udržují jednotu společenství, vycházejí se světem okolo, žijí a rozvíjejí se. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA. Pro účely naší skupiny je jedinou...

Nově přeložené texty pro čtení na setkáních

PREAMBULE AA ANONYMNÍ ALKOHOLICI © je společenství mužů a žen, kteří spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu. Jediným požadavkem členství v AA je touha přestat pít. Členové AA neplatí žádné...

Modlitby ke krokům z Velké knihy

  Modlitby ke Krokům z Velké knihy   První Krok: „Dobrotivý Pane, pomoz mi vidět a přiznat, že jsem bezmocný nad svým alkoholismem. Pomoz mi pochopit jak můj alkoholismus vedl k neovladatelnosti mého života. Pomoz mi v tento den chápat smysl bezmocnosti. Sejmi ze mne veškeré...

Prísluby AA

"Ak sa budeme v tejto fáze nášho vývoja snažiť, zmenu pocítime skôr, ako prejdeme polovicu cesty.  Poznáme novú slobodu a nový pocit šťastia. Nebudeme ľutovať minulosť ani sa snažiť zavrieť za ňou dvere. Pochopíme zmysel slova vyrovnanosť a objavíme pokoj. Bez ohľadu na to, na ktorom stupni vývoja sa budeme nachádzať, vycítime, ako naša skúsenosť môže pomôcť iným. Pocit neužitočnosti a sebaľútosti sa vytratí. Stratíme sebecké záujmy a začneme sa zaujímať o svojich blížnych. Náš celkový postoj a pohľad na život sa zmení. Opustí nás strach z ľudí a ekonomickej neistoty. Intuitívne vycítime, ako riešiť situácie, ktoré nás predtým vyvádzali z miery. Odrazu si uvedomíme, že Boh pre nás robí to, čo sme sami pre seba nedokázali urobiť. Sú tieto sľuby prehnané?" "Nemyslíme." "Splnia sa nám - niekedy rýchlo, inokedy pomaly. Ak budeme na tom pracovať, vždy sa uskutočnia."

Vyhĺiadky do budúcnosti

Naša kniha je mienená iba ako podnet. Uvedomujeme si, že vieme iba málo. Boh nám i vám poodhalí stále viac. Každý deň v rannej meditácii sa ho opýtajte, čo môžete urobiť pre toho, kto je ešte stále chorý. Ak máte pozametané pred vlastným prahom, odpoveď sa dostaví. Zrejmé však je, že nemôžete odovzdať ďalej niečo, čo sami nemáte. Dbajte o to, aby váš vzťah k Nemu bol skutočný a prihodia sa vám, i mnohým ďalším, veľké veci. Toto je pre nás veľkou skutočnosťou. Odovzdajte sa Bohu, tak ako ho vy chápete. Priznajte Jemu i vašim kamarátom svoje chyby. Odstráňte trosky svojej minulosti. Rozdávajte zdarma, čo nájdete a nasledujte nás. Budeme s vami spojení duchovným bratstvom a určite niektorých z nás stretnete na namáhavej ceste za šťastím. Nech vás Boh dovtedy žehná a chráni.      

ANONYMNÍ ALKOHOLICI

Anonymní alkoholici sú spoločenstvom mužov a žien, ktorí sa navzájom spolu delia o skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu. Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať piť. AA nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov. AA nie sú spojení zo žiadnou sektou, náboženstvom alebo akoukoľvek inou inštitúciou.  AA sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Našim prvoradým cieľom je ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.  

Novinky

17.01.2021 00:00
Z důvodu epidemiologické situace běží veškeré meetingy v online prostoru.  Aktuální odkazy na online meetingy najdete na  www.anonymnialkoholici.cz , a www.alkoholici-anonymni.sk
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nové Příběhy

Volám sa Dominika a som alkoholička. Často skloňovaná veta, hlavne v poslednej dobe keď pracujem na programe AA. Som rada, že v tomto článku už nemusím používať vety typu: ,,Už nikdy viac! “ a ,,Ten mi spravil to a tá to” a ,,Všetci sú proti mne”, pretože mne naozaj neublížilo až toľko ľudí ako som...
Kracam smerom ku vchodu s uzkostou.Mam okolo 7 rokov a uz pootvoreni vchodovych dveri pocujem opat krik,buchot i plac.Ponahlam sa po schodoch hore,aby som co najrychlejsie otvoril dvere a zabranil dalsej hadke a utokom.Dalsi z nespocetnych ustrizkov,ktore zazrem na chodbe v zrkadle odrazajuce scenu...

12 Kroků Anonymních alkoholiků:

 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost nad alkoholem – že se naše životy staly nezvladatelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela připraveni, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili, a dospěli jsme k ochotě jim to všem nahradit.
 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy nám to situace dovolí, s výjimkou, kdy by naše počínání jim nebo jiným lidem ublížilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, okamžitě jsme to přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme hledali, jak zdokonalit svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili jsme se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

 

12 Tradic Anonymních alkoholiků:

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA.
 2. Pro účely naší skupiny je zde pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se projevuje sám v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze důvěryhodní služebníci; nevládnou nám.
 3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít.
 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek.
 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel - předávat své poselství alkoholikovi, který ještě trpí.
 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat ani financovat jakékoliv příbuzné zařízení, nebo podnik stojící mimo AA, ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.
 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z vnějšku.
 8. Anonymní alkoholici by měli navždy zůstat neprofesionálními, i když naše střediska služeb mohou zaměstnávat specializované pracovníky.
 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale my můžeme vytvářet služební rady nebo komise přímo odpovědné těm, kterým slouží.
 10. Anonymní alkoholici nemají názor na záležitosti mimo společenství, proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů.
 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě, musíme vždy zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, která nám stále připomíná, abychom kladli principy před osobnosti.

 

Vitejte na domovské stránce AA Skype skupiny Zvláštní Spojení

 
 
Sme česko-slovenská online komunita uzdravujúcich sa alkoholikov, ktorá usporadúva Skype AA meetingy.