Informace pro nováčky

Text První setkání je stručným pojednáním o možných obavách lidí, kteří by rádi přišli na svůj první mítink Anonymních alkoholiků a o tom, jak podobné obavy překonali dnes už dlouhodobí členové AA v době, kdy byli sami ještě nováčky.

Aktuální informace o místech a časech setkání, stejně jako kontakty na jednotlivé skupiny AA naleznete 

www.anonymnialkoholici.cz/setkani/adresar-skupin.html

www.alkoholici-anonymni.sk/kontakt/skupiny-aa-na-slovensku

Pre nováčikov

Nezřídka se setkáváme se zpovědí bývalých nováčků v AA, jak bylo pro ně těžké jít na svůj první mítink do skupiny AA–do neznámého prostředí s neznámými lidmi a s určitými obavami. I to, jak se v některých případech cítili ztraceni, když přišli, nikdo si jich nevšímal,nikdo jim neřekl, kde si vzít čaj nebo kávu, co se bude dít. To se může stát na setkáních ve velkých městech, která probíhají několikrát v týdnu a kde je mnoho účastníků. Není hned zřejmé, kdo je nováček, nebo stálý člen AA, obvykle chodící na mítink v jiném dnu, který nepotřebuje nějak zvláštní pozornost. Zvlášť tyto pocity mají lidé, kteří neprošli léčbou, nemají v AA žádného kamaráda, o AA se dozvěděli pouze z tohoto webu a AA jsou prvnípříležitostí něco se svým problémem dělat. Víme z vlastních zkušeností, jak těžký byl pro nás ten první krok–přijít na první mítink. Známe případy, kdy už rozhodnutý človíček (nyní už náš člen) přišel, uviděl skupinku lidí klábosících před domem ,kde se mítinky konají, zalekl se...

Nováčik se pýta

???

Táto brožúrka je určená ľuďom, ktorí prichádzajú do AA po prvý krát. V nej sa snažíme zodpovedať všetky otázky, ktoré si nováčikovia väčšinou kladú – otázky, ktoré sme si sami kládli, keď sme po prvý krát prišli do AA. Som alkoholik? Ak opakovane pijete viac, než ste mali pôvodne...

12 Kroků Anonymních alkoholiků:

 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost nad alkoholem – že se naše životy staly nezvladatelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela připraveni, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili, a dospěli jsme k ochotě jim to všem nahradit.
 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy nám to situace dovolí, s výjimkou, kdy by naše počínání jim nebo jiným lidem ublížilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, okamžitě jsme to přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme hledali, jak zdokonalit svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili jsme se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

 

12 Tradic Anonymních alkoholiků:

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA.
 2. Pro účely naší skupiny je zde pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se projevuje sám v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze důvěryhodní služebníci; nevládnou nám.
 3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít.
 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek.
 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel - předávat své poselství alkoholikovi, který ještě trpí.
 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat ani financovat jakékoliv příbuzné zařízení, nebo podnik stojící mimo AA, ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.
 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z vnějšku.
 8. Anonymní alkoholici by měli navždy zůstat neprofesionálními, i když naše střediska služeb mohou zaměstnávat specializované pracovníky.
 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale my můžeme vytvářet služební rady nebo komise přímo odpovědné těm, kterým slouží.
 10. Anonymní alkoholici nemají názor na záležitosti mimo společenství, proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů.
 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě, musíme vždy zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, která nám stále připomíná, abychom kladli principy před osobnosti.