Inventura

Účelem naší knihy je dát vám návod. Uvědomujeme si, že toho nevíme mnoho. Bůh bude vám i nám neustále odhalovat něco nového. Ve své ranní meditaci ho požádejte, co můžete každý den udělat pro člověka, který je stále nemocný. Odpověď dostanete, pokud sami...
Skype skupina AA_Vizitky.doc (52736)
Principy před osobnosti - inventura-skupiny.doc (34304)