NOVÁČIK SA PÝTA

Táto brožúrka je určená ľuďom, ktorí prichádzajú do AA po prvý krát. V nej sa snažíme zodpovedať všetky otázky, ktoré si nováčikovia väčšinou kladú – otázky, ktoré sme si sami kládli, keď sme po prvý krát prišli do AA.

 

Som alkoholik?

Ak opakovane pijete viac, než ste mali pôvodne v úmysle, ak sa kvôli tomu dostávate do problémov, mávate výpadky pamäte, ste možno alkoholik.

Len vy sa môžete rozhodnúť. Nikto iný v AA vám nepovie, či ste alebo nie ste alkoholik.

Čo mám robiť, keď mám obavy ohľadne môjho pitia?

Vyhľadajte pomoc. V AA Vám možno pomôžu.

Čo sú Anonymní Alkoholici?

Sme spoločenstvom mužov a žien, ktorí stratili schopnosť ovládať svoje pitie ocitli sa v rôznych problémoch, ktoré boli následkom nášho pitia. Pokúšame sa – väčšina z nás úspešne vytvoriť si uspokojivý spôsob života bez alkoholu. Aby sme ho mohli dosiahnuť potrebujem pomoc a podporu ďalších alkoholikov v AA.

Ak prídem na meeting AA, zaväzuje ma to k niečomu?

Nie. AA si nevedie žiadne záznamy , či prezenčné listiny. Nemusíte prezradiť o sebe vôbec nič.  Nikto nebude naliehať, ak sa nebudete chcieť vrátiť.

Čo sa stane, ak tam stretnem ľudí, ktorých poznám?

Budú tam z toho istého dôvodu ako vy. Neodhalia nikomu vašu identitu. V AA si môžete zachovať toľko anonymity, koľko potrebujete. To je jeden z dôvodov, prečo si hovoríme Anonymní Alkoholici.

Ako prebieha AA meeting?

AA meetingy majú rôzne formáty, ale nech už navštívite akýkoľvek, budete počuť alkoholikov rozprávať o tom, čo pitie urobilo s ich životmi a osobnosťami, čo podnikli, aby si pomohli a akými životmi žijú dnes.

Ako mi to môže pomôcť v mojom probléme s pitím?

My v AA vieme, aké to je byť závislý na alkohole a nebyť schopný dodržať sľuby, ktoré dávame druhým, či sebe o tom, že už nebudeme piť. Nie sme profesionálni terapeuti. Našou jedinou kvalifikáciou pre pomoc ostatným je to, že sme sami prestali piť, ale problémoví pijani, ktorí k nám prichádzajú, vedia, že uzdravenie je možné, pretože vidia tých, ktorým sa to podarilo.

Prečo členovia AA chodia na meetingy aj potom ako boli vyliečení?

My v AA veríme tomu, že neexistuje niečo ako „liek“ na alkoholizmus. Nikdy nebudeme schopní navrátiť sa k normálnemu pitiu a naša schopnosť nepodľahnúť znovu pokušeniu závisí od udržiavania si nášho fyzického, mentálneho a duševného zdravia. A toto dosahujeme pravidelných chodením na meetingy a uvádzaním do praxe toho, čo sme sa tu naučili. Okrem toho sme pochopili, že sa nám darí zostať triezvi, pokiaľ pomáhame ostatným alkoholikom.

Ako môžem vstúpiť do radov AA?

Ste členom AA akonáhle sa sami preto rozhodnete. Jedinou podmienkou členstva v AA je túžba prestať piť a mnohí z nás neboli úplne a celým srdcom o tom rozhodnutí, keď prišli do AA.

Koľko stojí členstvo v AA?

V AA  nemáme žiadne povinné poplatky, či príspevky. Počas meetingu sa zvyčajne uskutočňuje zbierka na pokrytie nákladov za prenájom priestorov, kávu a pod. a všetci členovia majú možnosť prispieť podľa vlastných možností.

Ale dosť často sa tam hovorí o Bohu, či nie?

Väčšina našich členov verí tomu, že našla spoločné riešenia na náš problém s pitím nie skrze pevnú vôľu, ale pomocou sily, ktorá väčšia, než sú oni sami. Avšak každý si túto silu môže zadefinovať podľa vlastného uváženia. Mnohí ľudia ju volajú Bohom, iní ju nazývajú skupinou AA, máme aj takých, ktorí neveria ani v jedno, ani v druhé. V AA je miesto pre ľudí všetkých vierovyznaní  a presvedčení.

Môžem na meeting previesť aj svoju rodinu?

Rodinní príslušníci a blízki priatelia sú vítaní na „otvorených“ meetingoch. Skúste sa opýatť, či je meeting uzavretý alebo otvorený.

Aké rady dávate nováčikom?

Podľa našej skúsenosti, ľudia, ktorí sa uzdravujú v AA sú títo:

 1. Nedajú si prvý pohárik
 2. Pravidelne navštevujú meetingy AA
 3. Zostávajú v kontakte s ľuďmi, ktorí sú úspešne triezvi už dlhšiu dobu
 4. Pokúšajú sa uviesť do praxe náš program uzdravenia
 5. Zaobstarajú si Veľkú Knihu Anonymní Alkoholici a študujú ju.

12 Kroků Anonymních alkoholiků:

 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost nad alkoholem – že se naše životy staly nezvladatelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela připraveni, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili, a dospěli jsme k ochotě jim to všem nahradit.
 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy nám to situace dovolí, s výjimkou, kdy by naše počínání jim nebo jiným lidem ublížilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, okamžitě jsme to přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme hledali, jak zdokonalit svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili jsme se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

 

12 Tradic Anonymních alkoholiků:

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA.
 2. Pro účely naší skupiny je zde pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se projevuje sám v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze důvěryhodní služebníci; nevládnou nám.
 3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít.
 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek.
 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel - předávat své poselství alkoholikovi, který ještě trpí.
 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat ani financovat jakékoliv příbuzné zařízení, nebo podnik stojící mimo AA, ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.
 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z vnějšku.
 8. Anonymní alkoholici by měli navždy zůstat neprofesionálními, i když naše střediska služeb mohou zaměstnávat specializované pracovníky.
 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale my můžeme vytvářet služební rady nebo komise přímo odpovědné těm, kterým slouží.
 10. Anonymní alkoholici nemají názor na záležitosti mimo společenství, proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů.
 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě, musíme vždy zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, která nám stále připomíná, abychom kladli principy před osobnosti.