Je pre mňa AA?

Je A.A. pre mňa?

 
Každý z nás si kedysi položil rovnakú otázku.
Zistili sme, že mnohí ľudia sa cítili podobne, ako sa cítime my.
S pomocou A.A. sme sa pokúsili pochopiť, čo nám alkohol urobil. Nie sme sami. Môžeme dostať pomoc.
Na každú z otázok odpovedz áno alebo nie.
Odpovede Áno Ti povedia, či je AA pre Teba.
 
Pokúsil som sa prestať piť na týždeň, ale nedokázal som to?
Áno ■ Nie ■
 
Väčšina z nás sľubovala sebe a rodinám to, čo nemohla dodržať. Potom sme prišli do AA, kde nám povedali: “Skús dnes nepiť.
Ak sa dnes nenapijeme, nemôžeme sa dnes opiť.”
 
Prial/a som si niekedy, aby ľudia prestali hovoriť o mojom pití?
Áno ■ Nie ■
 
V A.A. nehovoríme nikomu, čo by mali alebo nemali robiť. Hovoríme len o tom, čo sme robili my. Hovoríme o našom pití. Hovoríme o tom, ako sme prestali. Pomôžeme Ti, ak chceš pomoc.
 
Skúšal som meniť značky alebo druh nápojov, aby som sa neopil/a?
Áno ■ Nie ■
 
Snažili sme sa neopiť. Riedili sme si nápoje. Pili sme len pivo alebo víno, alebo sme pili len cez víkendy. Ale ak sme vypili čokoľvek, čo obsahovalo alkoholol, opili sme sa.
 
Potreboval som si niekedy vypiť, aby som sa ráno "naštartoval"?
Áno ■ Nie ■
 
Zistili sme, že si potrebujeme vypiť po prebudení a potom potrebujeme ďalší alkhol. Ak potrebujeme alkohol, aby sme sa ráno naštartovali, je to problém.
 
Závidím tým ľuďom, ktorí môžu piť bez problémov?
Áno ■ Nie ■
Zdalo sa, že iní môžu piť alebo prestať, kedy sa im zachce. My sme boli v tomto odlišní. A nevedeli sme prečo.
 
Spôsobuje moje pitie problem doma?
Áno ■ Nie ■
 
Pred tým, ako sme našli A.A. sme si mysleli, že iní ľudia alebo problémy doma spôsobovali naše pitie. Teraz si uvedomujeme, že príčinou našich problémov doma bolo naše pitie.
 
Spôsobuje mi moje pitie problémy s druhými ľuďmi?
Áno ■ Nie ■
Ľudia sa k nám správali inak, keď sme pili. Pýtali sa nás, koľko sme toho vypili. Zistili sme, že prichádzame o priateľov, keď pijeme.
 
Dávam si nejaké drinky navyše, pijem viac, ako ostatní?
Áno ■ Nie ■
 
Občas sme si dali “pár” drinkov pred tým, než sme šli von. Zdá sa, že sme nikdy nemali dosť. Drinky sa nikdy nepodávali tak rýchlo, ako by sme chceli.
 
Pokúsil/a som sa prestať piť, ale aj tak som sa opil/a?
Áno ■ Nie ■
 
Klamali sme sami seba, že dokážeme prestať kedykoľvek sa nám zachce. Zistili sme, že keď raz začneme, nedokážeme s tým prestať. Stalo sa nám, že sme zavolali do práce alebo do školy s tým, že sme chorí. V skutočnosti sme mali opicu.
Vynechal som pracovný deň alebo školu kvôli pitiu?
Áno ■ Nie ■
 
Mávam "okná" - výpadky pamäte, kedy si neviem spomenúť na niektoré veci, ktoré som robil pod vplyvom?
Áno ■ Nie ■
 
Bol by môj život lepší, keby som prestal/a s s pitím?
Áno ■ Nie ■
 
Mnohí z nás pili preto, aby sa cítili lepšie. Ale keď sme sa dostali do AA alkohol už dávno prevzal kontrolu nad našimi životmi.
 
 
Je AA pre Teba?
AA sa nevie postarať o Tvoje problémy. 
Ale vieme Ti ukázať, ako sa dá žiť bez alkoholu. 
Mnohým ľuďom sa to podarilo. 
Len Ty sa môžeš rozhodnúť, či je AA aj pre Teba. 
Ak je Tvojou odpoveďou áno, ozvi sa nám.
 
 
 
 

12 Kroků Anonymních alkoholiků:

 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost nad alkoholem – že se naše životy staly nezvladatelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela připraveni, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili, a dospěli jsme k ochotě jim to všem nahradit.
 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy nám to situace dovolí, s výjimkou, kdy by naše počínání jim nebo jiným lidem ublížilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, okamžitě jsme to přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme hledali, jak zdokonalit svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili jsme se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

 

12 Tradic Anonymních alkoholiků:

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA.
 2. Pro účely naší skupiny je zde pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se projevuje sám v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze důvěryhodní služebníci; nevládnou nám.
 3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít.
 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek.
 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel - předávat své poselství alkoholikovi, který ještě trpí.
 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat ani financovat jakékoliv příbuzné zařízení, nebo podnik stojící mimo AA, ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.
 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z vnějšku.
 8. Anonymní alkoholici by měli navždy zůstat neprofesionálními, i když naše střediska služeb mohou zaměstnávat specializované pracovníky.
 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale my můžeme vytvářet služební rady nebo komise přímo odpovědné těm, kterým slouží.
 10. Anonymní alkoholici nemají názor na záležitosti mimo společenství, proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů.
 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě, musíme vždy zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, která nám stále připomíná, abychom kladli principy před osobnosti.