Pravidlá komunikácie a sdílení príspevkov

"Zvláštní Spojení" sa pokúša tento AA meeting zachovať čo najviac otvorený. Sme v súlade s našou Prvou Tradíciou "Naše spoločné dobro je prvoradé; osobné uzdravenie závisí od jednoty Spoločenstva AA". Ak prichádzate s posolstvom, ktoré je presným opakom metód uzdravenia v AA, navrhujeme, aby ste si pohľadali vhodnejšiu stránku. "Zvláštní spojení" je písomné fórum, ktoré funguje v súlade s posolstvom AA a povzbudzuje každého, aby prinášal posolstvo nádeje, ktoré ponúka AA, a tak príspevky, ktoré napádajú samotnú podstatu AA budú ostránené. Sústavné a úmyselné porušovanie online AA meetingov nebude tolerované a jeho výsledkom bude strata možnosti prispievať na toto fórum. Ďalšou formou, ako jednať s podobnými príspevkami je ich moderovanie zo strany skupinového svedomia a vyriešiť tak podobné problémy.

V súlade s Treťou Tradíciou

V súlade s Treťou Tradíciou sa držíme témy alkoholizmus. Každý hovorí len o vlastných skúsenostiach, názoroch, zážitkoch a pocitoch. Neteoretizuje, nekritizuje iných, neposudzuje a nedáva najavo svoj nesúhlas s príspevkami iných členov. Snažíme sa nepoužívať zámená "my" , "vy" , "sa"  a píšeme v 1. osobe jednotného čísla.  Príspevok má obsahovať iba vlastné skúsenosti a chovanie, prípadne skúsenosť s podobnou situáciou, o ktorej písal  iný účastník.    

12 Kroků Anonymních alkoholiků:

 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost nad alkoholem – že se naše životy staly nezvladatelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela připraveni, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili, a dospěli jsme k ochotě jim to všem nahradit.
 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy nám to situace dovolí, s výjimkou, kdy by naše počínání jim nebo jiným lidem ublížilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, okamžitě jsme to přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme hledali, jak zdokonalit svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili jsme se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

 

12 Tradic Anonymních alkoholiků:

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA.
 2. Pro účely naší skupiny je zde pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se projevuje sám v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze důvěryhodní služebníci; nevládnou nám.
 3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít.
 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek.
 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel - předávat své poselství alkoholikovi, který ještě trpí.
 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat ani financovat jakékoliv příbuzné zařízení, nebo podnik stojící mimo AA, ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.
 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z vnějšku.
 8. Anonymní alkoholici by měli navždy zůstat neprofesionálními, i když naše střediska služeb mohou zaměstnávat specializované pracovníky.
 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale my můžeme vytvářet služební rady nebo komise přímo odpovědné těm, kterým slouží.
 10. Anonymní alkoholici nemají názor na záležitosti mimo společenství, proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů.
 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě, musíme vždy zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, která nám stále připomíná, abychom kladli principy před osobnosti.