Pravidlá komunikácie a sdílení príspevkov

"Zvláštní Spojení" sa pokúša tento AA meeting zachovať čo najviac otvorený. Sme v súlade s našou Prvou Tradíciou "Naše spoločné dobro je prvoradé; osobné uzdravenie závisí od jednoty Spoločenstva AA". Ak prichádzate s posolstvom, ktoré je presným opakom metód uzdravenia v AA, navrhujeme, aby ste si pohľadali vhodnejšiu stránku. "Zvláštní spojení" je písomné fórum, ktoré funguje v súlade s posolstvom AA a povzbudzuje každého, aby prinášal posolstvo nádeje, ktoré ponúka AA, a tak príspevky, ktoré napádajú samotnú podstatu AA budú ostránené. Sústavné a úmyselné porušovanie online AA meetingov nebude tolerované a jeho výsledkom bude strata možnosti prispievať na toto fórum. Ďalšou formou, ako jednať s podobnými príspevkami je ich moderovanie zo strany skupinového svedomia a vyriešiť tak podobné problémy.

V súlade s Treťou Tradíciou

V súlade s Treťou Tradíciou sa držíme témy alkoholizmus. Každý hovorí len o vlastných skúsenostiach, názoroch, zážitkoch a pocitoch. Neteoretizuje, nekritizuje iných, neposudzuje a nedáva najavo svoj nesúhlas s príspevkami iných členov. Snažíme sa nepoužívať zámená "my" , "vy" , "sa"  a píšeme v 1. osobe jednotného čísla.  Príspevok má obsahovať iba vlastné skúsenosti a chovanie, prípadne skúsenosť s podobnou situáciou, o ktorej písal  iný účastník.