Základná literatúra člena AA

Modrá kniha ANONYMNÍ ALKOHOLICI 
Základná publikácia. Je to príbeh o tom, ako sa stovky žien a mužov uzdravilo z alkoholizmu.
  
- Dvanásť Krokov
Súbor duchovných zásad

- Dvanásť Tradícií
Metódy a zásady fungovania spoločenstva AA

 -12 Krokov a 12 Tradícií spolu 
 
Triezvy život
Niekoľko metód, ktoré používajú členovia AA, aby nepili alkohol...
   
- AKO TO VIDÍ BILL
Kniha obsahuje niekoľko sto výňatkov z našej literatúry a dotýka sa takmer všetkých aspektov života AA. Obsah knihy tiež čerpá z publikácií Billa W. a z veľa článkov., ktoré napísal do nášho časopisu GAPEVINE. Všetky materiály odzrkadľujú osobný pohľad Billa W na spôsob života AA.
   
- DENNÉ ZAMYSLENIA
Táto kniha vznikla na návrh Konferencie všeobecných služieb z roku 1987 a napĺňa dlhodobo pociťovanú potrebu spoločenstva mať zbierku úvah, ktorá by deň po dni sledovala kalendárny rok. Po každom citáte nasledujú osobné úvahy jedného z členov AA týkajúceho sa citátu. Kniha obsahuje výber z celkom 1300 príspevkov, ktoré boli vybrané neprofesionálnymi spisovateľmi.

- PRAMEŇ
Štvrťročné periodikum. Časopis pre členov AA na Slovensku. Uverejňuje iba skutočné príbehy a názory ľudí, ktorí prišli do styku s alkoholom.
   

 

12 Kroků Anonymních alkoholiků:

 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost nad alkoholem – že se naše životy staly nezvladatelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela připraveni, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili, a dospěli jsme k ochotě jim to všem nahradit.
 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy nám to situace dovolí, s výjimkou, kdy by naše počínání jim nebo jiným lidem ublížilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, okamžitě jsme to přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme hledali, jak zdokonalit svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili jsme se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

 

12 Tradic Anonymních alkoholiků:

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA.
 2. Pro účely naší skupiny je zde pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se projevuje sám v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze důvěryhodní služebníci; nevládnou nám.
 3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít.
 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek.
 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel - předávat své poselství alkoholikovi, který ještě trpí.
 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat ani financovat jakékoliv příbuzné zařízení, nebo podnik stojící mimo AA, ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.
 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z vnějšku.
 8. Anonymní alkoholici by měli navždy zůstat neprofesionálními, i když naše střediska služeb mohou zaměstnávat specializované pracovníky.
 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale my můžeme vytvářet služební rady nebo komise přímo odpovědné těm, kterým slouží.
 10. Anonymní alkoholici nemají názor na záležitosti mimo společenství, proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů.
 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě, musíme vždy zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, která nám stále připomíná, abychom kladli principy před osobnosti.