Aktuální skype meetingy

 
Pondělí  18. 11. 2019 20.00 hod.     Studium Modré knihy (otevřený meeting)
Úterý      19. 11. 2019 20.00 hod.    Tématický meeting (otevřený meeting) 
Středa   20. 11. 2019 20.00 hod.      Slogany (uzavřený meeting: jen ankoholici)
Čtvrtek  21. 11. 2019 20.00 hod.    Tématický meeting – Denní zamyšlení (otevřený meeting)
Pátek    22. 11. .2019 20:00 hod.    Studium Modré knihy (otevřený meeting)
Sobota  23 11. 2019 20.00 hod.     11. Krok nebo 11. Tradice  (otevřený meeting)
Neděle  24. 11. 2019 10:00 hod.     Můj oblíbený úryvek z Modré knihy (uzavřený: jen alkoholici)
Neděle  24. 11. 2019 19:00 hod.      Čtení z ,,Dospěli jsme k víře" (otevřený meeting)
 

 

Případní zájemci se mohou přihlásit na Skype adrese:  cs_anonymni_alkoholici

 

 

 

 

Další kontaktní údaje:

 

http://www.cs-aa.eu

csanonymnialkoholici@gmail.com