23. Slovenský zjazd AA

23. SLOVENSKÝ ZJAZD ANONYMNÝCH ALKOHOLIKOV
s účasťou AL-ANON a ALATEEN
10. - 12. SEPTEMBER 2021
MIESTO :
- ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA , HOTEL CHEMES, STREDISKO KAMENEC, KALUŽA 219
UBYTOVANIE A STRAVA :
- CENA ZA ZĽAVNENÝ UBYTOVACÍ BALÍČEK ( 2x UBYTOVANIE, 2x VEČERA, 2x RAŇAJKY, 2x OBED A 2x UBYTOVACÍ POPLATOK) – 66,- EUR / OSOBA / POBYT
- STRAVA ZAČÍNA PIATKOVOU VEČEROU A KONČÍ NEDEĽNÝM OBEDOM ( MOŽNOSŤ VÝBERU Z DVOCH JEDÁL, RAŇAJKY SÚ FORMOU BUFETU )
- UBYTOVANIE V DVOJPOSTEĽOVÝCH ALEBO TROJPOSTEĽOVÝCH IZBÁCH
- SAMOSTATNÁ IZBA SO STRAVOU 84,- EUR / OSOBA / POBYT
REGISTRÁCIA UBYTOVANIA :
- hotelchemesaa@gmail.com
- PRIHLASOVANIE UBYTOVANIA PRIAMO LEN NA HOREUVEDENEJ ADRESE HOTELA ZRIADENEJ PRE NÁŠ ZJAZD
- DLHŠÍ POBYT SA DÁ VYBAVIŤ NA TEJ ISTEJ ADRESE
- ZMENY V UBYTOVANÍ ALEBO V STRAVE MIMO BALÍČKA SA RIEŠIA S RECEPCIOU UPOZORNENIE :
AKCIOVÁ CENA PLATÍ LEN NA BALÍČEK, V PRÍPADE ZMIEN PLATIA PULTOVÉ CENY
OBJEDNANIE UBYTOVANIA ZA AKCIOVÚ CENU DO 31.8.2021, PO TOMTO TERMÍNE PLATIA PULTOVÉ CENY (UBYTOVANIE 20€, POPLATOK 1€, RAŇAJKY 6€, OBED 5€, VEČERA 5€)
REGISTRAČNÝ POPLATOK: Deti neplatia registráciu.
Pre AA členov, alebo hostí: - 10,- EUR NA ÚČET AA DO 31.8.2021, PO TOMTO TERMÍNE BUDE CENA 15,- EUR - Číslo účtu (IBAN): SK27 1100 0000 0026 6345 5021 Variabilný Symbol: 222021 BIC (SWIFT):TATRSKBX Názov účtu: ZDRUŽENIE PRE SLUŽBY Informácia pre príjemcu: MENÁ , ZA KTORÉ PLATÍM REGISTRÁCIU - 15,- EUR NA MIESTE ZJAZDU
Pre Al-Anon členov: - 10,- EUR NA ÚČET Al-Anon DO 31.8.2021, PO TOMTO TERMÍNE BUDE CENA 15,- EUR - Číslo účtu (IBAN): SK12 8330 0000 0023 0108 6257 Variabilný Symbol: 222021 BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX Názov účtu: ZDRUŽENIE PRE SLUŽBY - Informácia pre príjemcu: MENÁ , ZA KTORÉ PLATÍM REGISTRÁCIU - 15,- EUR NA MIESTE ZJAZDU
INFO :
- zjazdaa2021@gmail.com
- AA: +421 911 821 345
- AL-ANON/ALATEEN: +421 918 742 140
DOPLNKOVÉ SLUŽBY:
- WELLNESS - 11,- EUR / OSOBA / DEŇ

12 Kroků Anonymních alkoholiků:

 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost nad alkoholem – že se naše životy staly nezvladatelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela připraveni, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili, a dospěli jsme k ochotě jim to všem nahradit.
 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy nám to situace dovolí, s výjimkou, kdy by naše počínání jim nebo jiným lidem ublížilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, okamžitě jsme to přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme hledali, jak zdokonalit svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili jsme se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

 

12 Tradic Anonymních alkoholiků:

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA.
 2. Pro účely naší skupiny je zde pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se projevuje sám v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze důvěryhodní služebníci; nevládnou nám.
 3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít.
 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek.
 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel - předávat své poselství alkoholikovi, který ještě trpí.
 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat ani financovat jakékoliv příbuzné zařízení, nebo podnik stojící mimo AA, ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.
 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z vnějšku.
 8. Anonymní alkoholici by měli navždy zůstat neprofesionálními, i když naše střediska služeb mohou zaměstnávat specializované pracovníky.
 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale my můžeme vytvářet služební rady nebo komise přímo odpovědné těm, kterým slouží.
 10. Anonymní alkoholici nemají názor na záležitosti mimo společenství, proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů.
 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě, musíme vždy zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, která nám stále připomíná, abychom kladli principy před osobnosti.