Archív článkov

17.01.2021 00:00
Z důvodu epidemiologické situace běží veškeré meetingy v online prostoru.  Aktuální odkazy na online meetingy najdete na  www.anonymnialkoholici.cz , a www.alkoholici-anonymni.sk
13.04.2020 09:20
  "Drazí přátelé, dovolte mi s těžkým srdcem vám, v návaznosti na rozhodnutí Rady AA, oznámit, že letošní 24. celostátní setkání AA ČR v termínu 26. - 28. června 2020 v Teplicích je z organizačních důvodů ZRUŠENO. Jedná se o rozhodnutí, které se nedělá ani nepíše lehce....
07.02.2020 19:53
Ahoj, obracíme se  na všechny členy AA, kteří se chystají  na sjezd s výzvou o pomoc při naplnění programu sjezdu. K dispozici je volných celkem 20 mítinků AA. Zájemci o službu sekretáře  a téma mítinku se mohou přihlásit při registraci nebo  i později do konce...
27.01.2020 18:52
Pridaná pozvánka na 24. celoštátne stretnutie AA ČR. https://www.cs-aa.eu/kalendar-akci/
20.01.2020 09:48
Stiahnuť dokument: TU
10.12.2019 20:00
Stiahnuť dokument: TU
02.11.2019 19:26
Nové verze CZ a SK formátu meetingu Kalandář akcí Zápis BM
27.06.2019 08:00
Přidána pozvánka Al-Anon https://www.cs-aa.eu/kalendar-akci/  
05.06.2019 19:16
Aktualizovaný Kalendář akcí https://www.cs-aa.eu/kalendar-akci/
21.04.2019 09:24
Zápis-BM-ZS 201904.pdf  
Záznamy: 1 - 10 zo 19
1 | 2 >>

12 Kroků Anonymních alkoholiků:

 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost nad alkoholem – že se naše životy staly nezvladatelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela připraveni, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili, a dospěli jsme k ochotě jim to všem nahradit.
 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy nám to situace dovolí, s výjimkou, kdy by naše počínání jim nebo jiným lidem ublížilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, okamžitě jsme to přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme hledali, jak zdokonalit svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili jsme se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

 

12 Tradic Anonymních alkoholiků:

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA.
 2. Pro účely naší skupiny je zde pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se projevuje sám v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze důvěryhodní služebníci; nevládnou nám.
 3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít.
 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek.
 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel - předávat své poselství alkoholikovi, který ještě trpí.
 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat ani financovat jakékoliv příbuzné zařízení, nebo podnik stojící mimo AA, ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.
 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z vnějšku.
 8. Anonymní alkoholici by měli navždy zůstat neprofesionálními, i když naše střediska služeb mohou zaměstnávat specializované pracovníky.
 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale my můžeme vytvářet služební rady nebo komise přímo odpovědné těm, kterým slouží.
 10. Anonymní alkoholici nemají názor na záležitosti mimo společenství, proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů.
 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě, musíme vždy zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, která nám stále připomíná, abychom kladli principy před osobnosti.